ข้อกำหนดในการใช้บริการ – GOandStOp
ยินดีต้อนรับสู่ร้านค้าออนไลน์ของเรา!

Translation missing: th.general.language.dropdown_label

ข้อกำหนดในการใช้บริการ

ภาพรวม
เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย Beijing Saimate Trade CO., LTD. ทั่วทั้งไซต์ คำว่า "เรา" "พวกเรา" และ "ของเรา" หมายถึง GOandStOp GOandStOp นำเสนอเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูล เครื่องมือและบริการทั้งหมดที่มีให้จากไซต์นี้แก่คุณ ผู้ใช้ โดยมีเงื่อนไขเมื่อคุณยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบาย และประกาศทั้งหมดที่ระบุไว้ที่นี่

โดยการเยี่ยมชมไซต์ของเราและ/หรือซื้อบางอย่างจากเรา คุณมีส่วนร่วมใน "บริการ" ของเราและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("ข้อกำหนดในการให้บริการ", "ข้อกำหนด") รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมและนโยบายที่อ้างถึงในที่นี้และ/หรือมีให้โดยไฮเปอร์ลิงก์ ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้มีผลกับผู้ใช้ทุกคนของไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ใช้ที่เป็นเบราว์เซอร์ ผู้ขาย ลูกค้า ผู้ค้า และ/หรือผู้มีส่วนร่วมของเนื้อหา

โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยการเข้าถึงหรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการใดๆ ได้ หากเงื่อนไขการบริการเหล่านี้ถือเป็นข้อเสนอ การยอมรับจะถูกจำกัดอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

คุณลักษณะหรือเครื่องมือใหม่ใด ๆ ที่เพิ่มลงในร้านค้าปัจจุบันจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการ คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาในหน้านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ส่วนใดๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้โดยการโพสต์การอัปเดตและ/หรือการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในหน้านี้เป็นระยะ การใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ต่อไปของคุณหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ร้านค้าของเราโฮสต์บน Shopify Inc. พวกเขาให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์ที่ช่วยให้เราสามารถขายผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับคุณได้

ส่วนที่ 1 - ข้อกำหนดของร้านค้าออนไลน์
โดยการยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ คุณรับรองว่าอย่างน้อยคุณมีอายุที่บรรลุนิติภาวะในรัฐหรือจังหวัดของคุณ ถิ่นที่อยู่ หรือว่าคุณมีอายุที่บรรลุนิติภาวะในรัฐหรือจังหวัดที่คุณพำนัก และคุณได้ให้ความยินยอมแก่เราในการอนุญาตให้ผู้เยาว์ที่อยู่ในความอุปการะของคุณใช้ไซต์นี้
คุณไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือในการใช้บริการนี้ ห้ามละเมิดกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์)
คุณต้องไม่ส่งเวิร์มหรือไวรัสหรือรหัสใด ๆ ที่มีลักษณะการทำลายล้าง
การละเมิดหรือการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ จะส่งผลให้บริการของคุณสิ้นสุดลงทันที

ส่วนที่ 2 - เงื่อนไขทั่วไป
เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่บุคคลใดก็ตามไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ เมื่อใดก็ได้
คุณเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณ (ไม่รวมข้อมูลบัตรเครดิต) อาจถูกถ่ายโอนโดยไม่เข้ารหัสและเกี่ยวข้องกับ (ก) การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายต่างๆ และ (b) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิคของการเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออุปกรณ์ ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเข้ารหัสเสมอระหว่างการถ่ายโอนผ่านเครือข่าย
คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อหรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ การใช้บริการ หรือการเข้าถึงบริการหรือการติดต่อใด ๆ บนเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยชัดแจ้ง ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
หัวข้อที่ใช้ในข้อตกลงนี้รวมไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่จำกัดหรือส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดเหล่านี้

ส่วนที่ 3 - ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความทันเวลาของข้อมูล
เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน เนื้อหาบนไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้หรือใช้เป็นหลักในการตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาแหล่งข้อมูลหลัก ถูกต้อง สมบูรณ์มากขึ้น หรือทันเวลามากขึ้น การพึ่งพาเนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง
เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์บางอย่าง ข้อมูลในอดีตไม่จำเป็นต้องเป็นปัจจุบันและจัดทำขึ้นเพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา แต่เราไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการติดตามการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา

ส่วนที่ 4 - การปรับเปลี่ยนบริการและราคา
ราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือหยุดบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเนื้อหาดังกล่าว) ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงราคา การระงับ หรือการหยุดให้บริการ

ส่วนที่ 5 - ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ถ้ามี)
ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างอาจมีให้ทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้อาจมีปริมาณจำกัด และสามารถคืนหรือแลกเปลี่ยนได้ตามนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น
เราได้พยายามอย่างเต็มที่ในการแสดงสีและภาพของผลิตภัณฑ์ของเราที่ปรากฏที่ร้านอย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงผลสีใดๆ ได้อย่างแม่นยำ
เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่มีภาระผูกพันในการจำกัดการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้กับบุคคลใดๆ ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์หรือเขตอำนาจศาล เราอาจใช้สิทธิ์นี้เป็นรายกรณีไป เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เรานำเสนอ คำอธิบายทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลิตภัณฑ์ใด ๆ ได้ตลอดเวลา ข้อเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ทำบนเว็บไซต์นี้จะถือเป็นโมฆะหากมีการห้าม
เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือวัสดุอื่นๆ ที่ซื้อหรือได้รับจากคุณจะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณ หรือข้อผิดพลาดใดๆ ในบริการจะได้รับการแก้ไข

ส่วนที่ 6 - ความถูกต้องของการเรียกเก็บเงินและข้อมูลบัญชี
เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ที่คุณทำกับเรา เราอาจจำกัดหรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อคน ต่อครัวเรือนหรือตามคำสั่งซื้อโดยใช้ดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว ข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมถึงคำสั่งซื้อโดยหรือภายใต้บัญชีลูกค้าเดียวกัน บัตรเครดิตใบเดียวกัน และ/หรือคำสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินและ/หรือจัดส่งเดียวกัน ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ เราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยติดต่ออีเมลและ/หรือที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน/หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในขณะที่ทำการสั่งซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือห้ามคำสั่งซื้อที่ดูเหมือนว่ามีการวางโดยตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีก หรือผู้จัดจำหน่ายตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลการซื้อและบัญชีที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องสำหรับการซื้อทั้งหมดที่ทำที่ร้านของเรา คุณตกลงที่จะอัปเดตบัญชีและข้อมูลอื่นๆ ของคุณโดยทันที รวมถึงที่อยู่อีเมลและหมายเลขบัตรเครดิตและวันที่หมดอายุ เพื่อให้เราสามารถดำเนินการธุรกรรมของคุณให้เสร็จสิ้นและติดต่อคุณได้ตามต้องการ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายการคืนสินค้า ก>.

ส่วนที่ 7 - เครื่องมือเสริม
เราอาจให้คุณเข้าถึงเครื่องมือของบุคคลที่สามซึ่งเราไม่ได้ตรวจสอบหรือควบคุมหรือป้อนข้อมูลใดๆ
คุณรับทราบและตกลงว่าเราให้การเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว ”ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” โดยไม่มีการรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขใดๆ และไม่มีการรับรองใดๆ เราจะไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามที่เป็นตัวเลือก
การใช้งานเครื่องมือเสริมที่เสนอผ่านเว็บไซต์ถือเป็นความเสี่ยงและดุลยพินิจของคุณเองทั้งหมด และคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคุ้นเคยกับและอนุมัติเงื่อนไขที่เครื่องมือจัดหาให้โดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ( ซ)
ในอนาคต เราอาจเสนอบริการและ/หรือคุณสมบัติใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ (รวมถึงการเปิดตัวเครื่องมือและทรัพยากรใหม่) คุณสมบัติและ/หรือบริการใหม่ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ด้วย

ส่วนที่ 8 - ลิงก์ของบุคคลที่สาม
เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการบางอย่างที่มีให้ผ่านบริการของเราอาจรวมถึงเนื้อหาจากบุคคลที่สาม
ลิงค์ของบุคคลที่สามในเว็บไซต์นี้อาจนำคุณไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา เราไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้อง และเราไม่รับประกันและจะไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับวัสดุหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือวัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นๆ ของบุคคลที่สาม
เราไม่รับผิดชอบต่ออันตรายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้สินค้า บริการ ทรัพยากร เนื้อหา หรือธุรกรรมอื่นใดที่ทำขึ้นโดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์บุคคลที่สาม โปรดตรวจสอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบุคคลที่สามอย่างรอบคอบ และทำความเข้าใจให้ดีก่อนที่จะทำธุรกรรมใดๆ การร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อกังวล หรือคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามควรส่งไปยังบุคคลที่สามโดยตรง

ส่วนที่ 9 - ความคิดเห็นของผู้ใช้ ข้อเสนอแนะและการส่งอื่น ๆ
หากคุณส่งการส่งเฉพาะบางรายการ (เช่น การประกวด) หรือไม่มีคำขอตามคำขอของเรา จากเรา คุณส่งความคิดสร้างสรรค์ ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอ แผน หรือเอกสารอื่นๆ ไม่ว่าจะทางออนไลน์ ทางอีเมล ทางไปรษณีย์ หรืออย่างอื่น (รวมเรียกว่า 'ความคิดเห็น') คุณตกลงว่าเราอาจได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจำกัด แก้ไข คัดลอก เผยแพร่ แจกจ่าย แปลและใช้ในสื่อใดๆ ความคิดเห็นที่คุณส่งถึงเรา เราอยู่และจะอยู่ภายใต้ ไม่มีภาระผูกพัน (1) ที่จะรักษาความคิดเห็นใด ๆ ไว้เป็นความลับ; (2) จ่ายค่าชดเชยสำหรับความคิดเห็นใด ๆ หรือ (3) เพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็นใด ๆ
เราอาจ แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะตรวจสอบแก้ไขหรือลบเนื้อหาที่เราพิจารณาตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ล่วงละเมิด ข่มขู่ ใส่ร้าย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือ ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้
คุณตกลงว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว บุคลิกภาพ หรือสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ คุณตกลงเพิ่มเติมว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่มีเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาทหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดูหมิ่น หรือลามกอนาจาร หรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่ง คุณไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลปลอม แสร้งทำเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง หรือหลอกลวงเราหรือบุคคลที่สามเกี่ยวกับที่มาของความคิดเห็นใดๆ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความคิดเห็นใดๆ ที่คุณให้ไว้และความถูกต้องของความคิดเห็น เราไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นใดๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามโพสต์

ส่วนที่ 10 - ข้อมูลส่วนบุคคล
การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางร้านค้าอยู่ภายใต้
นโยบายความเป็นส่วนตัว

ส่วนที่ 11 - ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง และการละเลย
ในบางครั้ง อาจมีข้อมูลบนไซต์ของเราหรือในบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์ ราคา โปรโมชั่น ข้อเสนอ ค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์ เวลาขนส่ง และความพร้อมจำหน่ายสินค้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้น และในการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ หากข้อมูลใด ๆ ในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ไม่ถูกต้องได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่คุณได้ส่งคำสั่งซื้อของคุณแล้ว) .
เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุง แก้ไข หรือชี้แจงข้อมูลในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลราคา ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีการระบุวันที่อัปเดตหรือรีเฟรชที่ใช้ในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ เพื่อระบุว่าข้อมูลทั้งหมดในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขหรืออัปเดต

ส่วนที่ 12 - การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต
นอกเหนือจากข้อห้ามอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหา: ( ก) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายใด ๆ (b) ชักชวนให้ผู้อื่นดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย; (c) ละเมิดระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย กฎหมาย หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นใดๆ ระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง จังหวัดหรือของรัฐ (d) ละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น; (จ) ล่วงละเมิด ล่วงละเมิด ดูถูก ทำร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติตามเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด หรือความทุพพลภาพ; (f) ส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด; (g) เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่น ๆ ที่จะใช้หรืออาจใช้ในลักษณะใด ๆ ที่จะส่งผลต่อการทำงานหรือการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต; (h) เพื่อรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (i) เพื่อสแปม, ฟิชชิ่ง, ฟาร์ม, ข้ออ้าง, แมงมุม, คลานหรือขูด; (j) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม หรือ (k) เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการของคุณหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใดๆ สำหรับการละเมิดการใช้งานที่ต้องห้ามใดๆ

ส่วนที่ 13 - การปฏิเสธการรับประกัน; การจำกัดความรับผิด
เราไม่รับประกัน รับรองหรือรับประกันว่าการใช้บริการของเราจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด
เราไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการจะมีความถูกต้องหรือเชื่อถือได้
คุณตกลงว่าบางครั้งเราอาจลบบริการโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาหรือยกเลิกบริการเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ
คุณตกลงโดยชัดแจ้งว่าการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้บริการของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริการและผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่ส่งถึงคุณผ่านบริการนี้ (ยกเว้นที่เราระบุไว้โดยชัดแจ้ง) ให้ 'ตามที่เป็น' และ 'ตามที่มีอยู่' สำหรับการใช้งานของคุณ โดยไม่มีการรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือ โดยนัย รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการซื้อขายได้ คุณภาพที่ซื้อขายได้ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความทนทาน กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิด
ไม่ว่าในกรณีใด GOandStOp กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้ฝึกงาน ซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการหรือผู้อนุญาตต้องรับผิดต่อการบาดเจ็บ การสูญเสีย การเรียกร้อง หรือความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม โดยไม่ได้ตั้งใจ การลงโทษ พิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสีย การประหยัด การสูญหายของข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน หรือความเสียหายที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดที่เข้มงวดหรืออื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่จัดหาโดยใช้บริการหรือสำหรับใด ๆ การเรียกร้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของคุณรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใด ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการหรือ เนื้อหา (หรือผลิตภัณฑ์) ใด ๆ ที่โพสต์ ส่งต่อ หรือให้บริการผ่านบริการ แม้ว่าจะมีคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ก็ตาม เนื่องจากบางรัฐหรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว ความรับผิดของเราจะถูกจำกัดในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

ส่วนที่ 14 - การชดใช้ค่าเสียหาย
คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และไม่เป็นอันตรายต่อ GOandStOp และผู้ปกครอง บริษัทย่อย บริษัทในเครือ คู่ค้า เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้อนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง ซัพพลายเออร์ ผู้ฝึกงาน และพนักงาน ปราศจากอันตรายจากการเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล ซึ่งทำโดยบุคคลที่สามเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้หรือเอกสารที่พวกเขาทำ รวมโดยการอ้างอิงหรือการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

ส่วนที่ 15 - ความเป็นเอกเทศ
ในกรณีที่ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ได้รับการพิจารณาว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับใช้ ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ และส่วนที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถือว่าถูกตัดขาดจากข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ การพิจารณาดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นๆ ที่เหลืออยู่

ส่วนที่ 16 - การยุติ
ภาระหน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่บอกเลิกจะคงอยู่ต่อไปหลังจากการสิ้นสุดของข้อตกลงนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมด
ข้อกำหนดในการให้บริการนี้มีผลบังคับใช้ เว้นแต่และจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยคุณหรือเรา คุณสามารถยุติข้อกำหนดในการให้บริการนี้ได้ทุกเมื่อโดยแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการใช้บริการของเราอีกต่อไป หรือเมื่อคุณหยุดใช้ไซต์ของเรา
หากในการตัดสินของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณล้มเหลว หรือเราสงสัยว่าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ เราอาจยุติข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณจะต้องรับผิดต่อ จำนวนเงินทั้งหมดจนถึงและรวมถึงวันที่สิ้นสุด; และ/หรือตามนั้น อาจปฏิเสธการเข้าถึงบริการของเรา (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการดังกล่าว)

ส่วนที่ 17 - ข้อตกลงทั้งหมด
ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าวหรือ บทบัญญัติ
เงื่อนไขการบริการเหล่านี้และนโยบายหรือกฎการดำเนินงานใดๆ ที่เราโพสต์บนเว็บไซต์นี้หรือในส่วนที่เกี่ยวกับบริการนี้ถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณกับเรา และควบคุมการใช้บริการของคุณ แทนที่ข้อตกลงก่อนหน้าหรือที่เกิดขึ้นพร้อมกัน การสื่อสารและข้อเสนอ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างคุณกับเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดในการให้บริการฉบับก่อนหน้า)
ความคลุมเครือในการตีความข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะไม่ตีความกับฝ่ายที่ร่าง

ส่วนที่ 18 - กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และข้อตกลงแยกต่างหากที่เราให้บริการแก่คุณจะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศจีน .

ส่วนที่ 19 - การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ
คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาที่หน้านี้
เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือแทนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้โดยการโพสต์การอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา เป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของเราเป็นระยะ การใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเราหรือบริการอย่างต่อเนื่องหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ส่วนที่ 20 - ข้อมูลการติดต่อ
ควรส่งคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการมาที่ market@goandstop.co